Algemeen

Op het moment bestaat de club uit 100volwassen leden en 30 jeugdleden. Er wordt getraind op de sintelbaan, op sportpark De Kogge in 't Veld. 
 

Het ontstaan

De jaren tachtig. Elke zaterdag of zondag liep een groepje Veldtemmers langs het strand of in de duinen. Hierbij was ook de heer Keesom. Keesom belde de heer Spaansen op met de vraag: heb jij zin om een paar mensen bij elkaar te trommelen en eens te polsen of er meer mensen behoefte hebben aan een trimclub? Keesom wilde dan wel gaan trainen. En zo geschiedde. De topatleet Keesom trainde prima.

Op een dag kwam Ria Groen kijken. Het bloed kroop waar het niet gaan kon en zij bood aan om de trainingen voor de dames op zich te nemen. Zo waren we als beginnende trimclub zeer ingenomen met twee bekende regionale atleten.

Op maandagavond 1 september 1980 kwamen ruim vijftig mensen bijeen in de kantine van sportpark De kogge. Doel van deze avond was om te komen tot de oprichting van een trim- en atletiekvereniging in 't Veld en Zijdewind en omgeving. Om acht uur heette Spaansen iedereen van harte welkom, waaronder de heer Zomerdijk als afgevaardigde van de VZV voetbal en de heren J. Jong en W. Jong als afgevaardigden van het bestuur van De kogge.

Er werd een bestuur gekozen uit de heer B. Spaansen als voorzitter, de heer J. Van Duivenvoorde als secretaris, mevrouw E. Wijnker-Bruin als penningmeester, en mevrouw T. van der Kroon-Mol en mevrouw Jong-Blauw als bestuursleden.

Na de bestuursverkiezing werd aan de leden gevraagd om een naam te bedenken voor de trimclub. Na stemming werd besloten om de naam Trim- en atletiekvereniging 1980 af te korten tot Tav ‘80. De contributie werd gesteld op 12,50 gulden voor de jeugd en 25 gulden voor de senioren. Voorlopig mochten wij gebruik maken van het B-veld op het sportpark, de kleedkamers en de douches. Maandag 1 september 1980, Tav '80 was een feit.

Veranderingen

Sinds die tijd is er veel veranderd. Op 28 maart 1981 hebben we met veel leden de schelpenbaan aangelegd. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de firma's K. van der Geest en Goudsblom met hun groot materieel.

Op 11 december 1982 werd er, in de regen, vijfhonderd meter kabel aangelegd en werden er twintig lichtmasten geplaatst. Zo had Tav '80 aan het eind van die dag een verlichte schelpenbaan en kon er in de winter ook op de baan worden getraind.

Sinds 1984 bestaat ook de woensdagochtendloopgroep, alleen voor vrouwen. Zij lopen wekelijks voor hun conditie, maar ook voor de gezelligheid. Jaarlijks plakken zij er nog eens een gezellige fietsdag aan vast.

In februari en maart 1987 werd het clubgebouw gebouwd: sleuven graven, beton storten, stellen, metselen, timmeren, dakbedekken, electra aanleggen, voegen, schilderen en het geheel betraten. Op 10 april 1987 overhandigde B. Spaansen de sleutel aan Jan Keesom. Het clubgebouw werd officieel geopend.

Nu is TAV een vereniging voor iedereen die wil hardlopen op zijn eigen niveau en waar plezier voorop staat.
TAV beschikt over een levendige jeugd afdeling die op donderdag een gevarieerd programma biedt.
De vereniging heeft ca 130 volwassen leden en ca 30 jeugdleden.

 

Trainingen

De trainingen vinden plaats op sportpark De Kogge, Rijdersstraat 112, 1735 GG in ´t Veld (Noord-Holland). De trimbaan bevindt zich achterin het sportpark. Kijk op de route pagina voor de plaats en route.

 

Tijdstip


Dames en heren

dinsdagavond 19.45 - 21.00 uur
donderdagavond 19.45 - 21.00 uur
Dames

woensdagochtend 9.00 - 10.00 uurJeugd

donderdagavond 18.45 - 19.45 uur 
Ben je nog geen lid ? Dan wordt het hoog tijd eens een proeftraining mee te lopen !
 
 
En dat kan vrij simpel door een keer vrijblijvend een training me te lopen of door je in te schrijven voor één van onze trimclinics. Kijk voor data van deze trimclinics op de rubriek "trimclinics"